Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 1. A https://www.brewyourmind.hu/ oldalon forgalmazott termékek ismertetése, tájékoztatója

A BYM Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság webáruházában söritalok és Brew Your Mind márkatermékeket lehet megvásárolni.

 1. A Szolgáltató
 1. A https://www.brewyourmind.hu/ online áruházat a BYM Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságüzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató cégneve: BYM Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. A Szolgáltató székhelye: 7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 8.
 4. Szolgáltató telephelye: 7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 8.
 5. Cégjegyzékszám: 01-09-877053
 6. Cégbejegyzés kelte: 2007.01.19.
 7. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 8. Adószám: HU13860866 | 13860866-2-42
 9. E-mail: brewyourmindbeer@gmail.com
 10. Pénzforgalmi számlaszám:
  • SWIFT: OKHBHUHB
  • Bankszámla (IBAN): HU84 1040 3129 5052 6671 7671 1004
 1. A szolgáltatás igénybevétele
 1. A megrendelések leadása a https://www.brewyourmind.hu/  internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://www.brewyourmind.hu/  webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

 1. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

 

 1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tartalmazza.

 

 • A Kormányrendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Ez nem érinti a vásárló azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.  Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az egyértelmű szabadon megfogalmazott elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az brewyourmindbeer@gmail.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

 

 • Kézhezvételi időpont a Szolgáltató telephelyén történő átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, a házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 

 • Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató telephelyére (7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 8.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

 

 • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

 

 • A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát söritalok esetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta

 

 • Szolgáltató követelheti a termék(ek) nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

 

 

 

 1. Szavatosság, jótállás, hibás termék cseréje

 

 1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.  

 

 1. Hibás termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

 

 1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

 

 

 1. Vásárlási és szállítási információk

 

 1. A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 8. szám alatt a Szolgáltató telephelyén/Brew Your Mind Sörfőzdében, továbbá lehetőség van futárszolgálattal történő kiszállításra.

 

 1. A futárszolgálattal történő szállítás kizárólag Szekszárdon és Budapesten lehetséges, melynek költsége:

 

 1. Szekszárdon ingyenes a kiszállítás.
 2. Budapestre 16000,- forint értékű vásárlás alatt 1000,- forint, 16000,- forint értékű vásárlás felett ingyenes a kiszállítás.

 

 1. Egy csomag korlátozás nélkül tartalmazhat termékeket (megrendelési tételek), azonban egy csomagban csak a megrendelés leadásakor raktáron lévő termékeket tudjuk szállítani.

 

 1. A szállítási határidő 3-4 munkanap.

 

 1. A termékek megvásárlása regisztrációt követően lehetséges a  a https://www.brewyourmind.hu/ oldalon. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a regisztrációt, amelynek elvégzése után a megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére.

 

 1. A megrendelés ellenértéke a következő fizetési módokon egyenlíthető ki:

 

 • előreutalás
 • bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 Adatkezelésük részleteiről itt tájékozódhat: WWW.BARION.COM

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

 1. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósok, illetőleg helytállóak.

 

 1. A vásárló az VI.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

 

 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.

 

 1. Fogyasztói panaszügyintézés személyesen a Szolgáltató telephelyén nyitvatartási időben, vagy a brewyourmindbeer@gmail.com írásban történik, kérjük az email tárgyban a „PANASZ” kifejezést feltüntetni. Továbbá állunk rendelkezésre II. 3. pont szerinti levelezési címen.  
 2. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
 3. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.